Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu Ewelina Muc
https://ewelinamuc.com/ („Serwis”)

Droga Użytkowniczko!

Dbam o Twoją prywatność i chcę, abyś w czasie korzystania z moich usług czuła się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez mnie Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez mój Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Ewelina Muc, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Siedemtrzy Studio – Ewelina Muc, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ul. Generała Władysława Sikorskiego 8/18
05-480 Karczew
NIP: 5321887541
REGON: 147287973

Jeśli chcesz skontaktować się ze mną w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do mnie na adres e-mail: rodo@ewelinamuc.com

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych w związku z Serwisem.

DZIAŁANIE CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRZETWARZANIA JAK DŁUGO BĘDĘ PRZETWARZAĆ TWOJE DANE SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
zainicjowanie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania) obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeśli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową 180 dni lub do momentu, w którym uwzględnię Twój sprzeciw wobec przetwarzania * / ** brak możliwości udzielenia przeze mnie (w tym mój Zespół) odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie pozostaje w związku z umową do momentu, w którym wypiszesz się z newslettera – w zależności od tego, której umowy dotyczy Twoje zapytanie lub zgłoszenie *
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przeze mnie marketingu bezpośredniego marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Ciasteczka” Polityki prywatności) mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych we wskazanym w poprzedniej kolumnie celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 180 dni, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane z Serwisu
lub do momentu, w którym uwzględnię Twój sprzeciw wobec przetwarzania * / **
brak możliwości otrzymywania sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowana
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przeze mnie działań analitycznych analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Ciasteczka” Polityki prywatności) mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych we wskazanym w poprzedniej kolumnie celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 180 dni, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz ciasteczka zapisane z Serwisu
lub do momentu, w którym uwzględnię Twój sprzeciw wobec przetwarzania * / **
nieuwzględnienie przeze mnie Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością
* działanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Serwisem lub moimi usługami zabezpieczenie na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z Twoimi lub moimi działaniami (w tym z naszą współpracą) mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych we wskazanym w poprzedniej kolumnie celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnię Twój sprzeciw wobec przetwarzania ** brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

** w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonuję profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowana, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonuję, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzę działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy będę brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu mogę dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosuję środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przeze mnie prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się ze mną pod adresem rodo@ewelinamuc.com, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CIASTECZKA

Mój Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Pliki cookies nie będą przetwarzane przeze mnie dłużej niż 180 dni, chyba że sama je usuniesz.

Z zapisanych z mojego Serwisu ciasteczek korzystają podmioty zapewniające mi usługi marketingowe i analityczne – więcej dowiesz się z tabeli poniżej.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystam z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają mnie w prowadzeniu działalności. Powierzam im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na moje udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH
POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku z Serwisem osoby współpracujące ze mną na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające moją bieżącą działalność nie ma miejsca
hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający mi wsparcie techniczne (IT) nie ma miejsca
podmiot zapewniający przechowywanie kopii zapasowych tak – Stany Zjednoczone *
podmiot zapewniający oprogramowanie do komunikacji wewnątrz firmy tak – Stany Zjednoczone *
Oprócz powyższych odbiorców, w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, Twoje dane będą udostępniane także następującym podmiotom:
podjęcie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania) podmioty zapewniające wysyłkę mailingu i skrzynkę poczty elektronicznej tak – Stany Zjednoczone *
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przeze mnie marketingu bezpośredniego podmiot umożliwiający prowadzenie marketingu bezpośredniego na podstawie wyświetlanych przez Ciebie treści Tak – Stany Zjednoczone *
Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przeze mnie działań analitycznych podmiot umożliwiający prowadzenie działań analitycznych na podstawie Twojego sposobu poruszania się w Serwisie Tak – Stany Zjednoczone *

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Z moich usług w zdecydowanej większości korzystają kobiety, stąd w Polityce prywatności zwracam się do nich. Jeśli jesteś mężczyzną i odwiedziłeś mój Serwis, postanowienia Polityki prywatności mają zastosowanie również do Ciebie :)

Koszyk
Scroll to Top